فلسفه و اثرات روزه

فلسفه و اثراث روزه <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

هر مؤمنی که برای رضای خدا در ماه رمضان روزه بگیرد , خداوند هفت چیز به او ارزانی کند :

1-       آن چه را که از حرام بر بدن او روییده است , ذوب می شود

2-       به رحمت خدا می رسد

3-       کفاره گناه پدرش ادم (ع) را می پردازد

4-       سکرات مرگ بر او آسان می شود

5-       از گرسنگی و تشنگی روز قیامت در امان می ماند

6-       خداوند او را از آتش جهنم می رهاند

7-       او را از نعمت های بهشت بهره مند می سازد .

«حضرت محمد (ص) علل الشرایع ص 379 باب 109»

دیگر آثار روزه

1-       چشیدن مزه گرسنگی در اغنیاء و درک گرسنگان

2-       شکستن شهوات

3-       سلامتی بدن

4-       یادآوری زندگی پس از مرگ

5-       آرامش قلب و دل

6-       آزمایش اخلاص مردم

«حضرت زهرا (س) : خداوند روزه را واجب گردانید تا اخلاص مردم را به ثبوت رساند »

جامع احادیث شعبه – کتاب الصوم ج 10

7-       تقوا

مهمترین فلسفه روزه تقواست . واژه تقوا با اشتقاق های گوناگون در قرآن کریم در آیات متعددی به کار رفته است و در آیات نخستین سوره بقره هدایت را مخصوص متقین می داند , «هدی للمتقین» و نیز در آیه «کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون » مهمترین حکمت روزه گرفتن را رسیدن به تقوا بیان می کند .

 

در حدیث معراج خداوند پرسید : ای احمد ! آیا آثار روزه را می دانی ؟ پاسخ داد : خیر . خداوند فرمودند : نتیجه روزه کم خوری و کم گویی است و آن حکمت را به ارمغان می آورد و حکمت معرفت را در پی دارد و معرفت یقین را . و وقتی که بنده ای به یقین رسید باکی ندارد که چگونه روزگار را سپری کند , در سختی یا آسانی و این مقام خشنودهاست و هر کس طبق خشنودی من رفتار کند سه خصلت را به او می دهم : 1- شکری که نادانی همراه آن نباشد . 2- یادی که فراموشی نداشته باشد 3- دوستی که دوستی من را به دوستی مخلوقاتم ترجیح ندهد. هنگامی که او من را دوست بدارد من هم او را دوست خواهم داشت , دوستی او را در دل بندگانم انداخته و چشم قلب او را به عظمت جلالم می گشایم و علم آفریدگانم را از او پنهان نمی دارم . در تاریکی شب و روشنایی روز با او مناجات می کنم تا آنجا که سخن گفتن و همنشینی او با بندگانم قطع شود و کلام خود و فرشتگانم را به گوش او می رسانم و اسراری را که از بندگانم پنهان کرده ام برای او آشکار می کنم ...

«کتاب المراقبات آیت الله حاج میرزا جواد ملکی تبریزی ( ره )»

 

/ 0 نظر / 19 بازدید