بیانات مقام معظم رهبری در دیدار علما و طلاب استان فارس

(اول ذخیره اش کنید بعد سر حوصله بخونیداین توصیه ها را جای دیگه پیدا نمی کنید.)

به یاد ماندنی ترین روز طلاب و حوزه های علمیه شیراز

اعلام کرده بودند ساعت چهار اونجا باشید ما هم گفتیم یک ساعت زودتر می ریم تا کمترین فاصله را با اقا داشته باشیم ولی وقتی رفتیم دیدیم همه از ما زرنگتربودند خلاصه درها را باز کردن بعد از گذرندون هفت خان موفق شدیم وارد مسجد بشیم .اونم چه مسجدی هم فوق العاده زیبا هم معنوی مخصوصا نسیم خنکی هم که می وزید ادم می برد توی عالم دیگه ای.سرتون را درد نیارم ساعت شش ونیم بود که اقا تشریف اوردند بالاخره بعد از بیست و اندی سال انتظار به پایان رسید . اشک شوق از چشمها جاری شد کل مسجدرا صدای صلی علی محمد ...را برداشته بود .تا بالاخره با صوت دلشنین قران مجلس شروع شد بعد هم اقای حائری امام جمعه محترم چند کلامی درباره نیاز جامعه به امنیت واهمیت دین و حوزه در ایجاد امنیت صحبت کردند که مقام معظم رهبری این مطلب را در سخنرانیشان کاملا باز کردند  وعلاوه بر ان وظیفه روحانیون وطلاب بیان کردند که مهمترین انها عبارت بود از : خودسازی و تقویت بنیه معنوی و دینی خودشان و یادگیری دانش دین و حرف زدن با زبان و منطق امروز و نگاه درست بهسیاست جهان و جریانات سیاسى داخلی و خارجی

                                      vakil1.jpg   

خلاصه جاتون خالی (البته جای سوزن انداختنم نبود چه برسه به شما!!)  توصیه های اخلاقی اقا همه رو میخ کوب کرده بود فقط حیف که تو تلویزیون و اخبار بیشتر حرفهای سیاسی اقارا پخش می کنن .منم به همین دلیل کل متن سخنرانی اقا را اینجا اوردمش.

امیدوارم بتونیم یک کمی از توصیه های ایشان را عمل کنیم .

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار علما و طلاب استان فارس
مسجد وکیل شیراز- 11/02/1387

بسم‏اللَّه‏الرّحمن‏الرّحیم‏

الحمدللَّه ربّ العالمین والصّلاةوالسّلام على سیّدنا و نبیّنا ابى‏القاسم محمّد و على اله الأطیبین الأطهرینالمنتجبین سیّما بقیّةاللَّه فى الأرضین.

بسیار مجلس شیرین و دلنشینى است؛ جمعبزرگى از فضلا، علما، طلاب، جوانان و نونهالانى که در راه علم دین، در راه آمادهشدن براى دستگیرى بندگان خدا قدم گذاشته‏اند، در اینجا مجتمع شده‏اید.

اینجا هم استان زرخیزِ تربیت نیروىعلمى و عالم دینى است. هرچه به گذشته مراجعه میکنیم، استعداد عظیم این استان براىبه صحنه آوردنِ استعدادهاى برجسته‏ى انسانى بیشتر مشاهده میشود؛ از دورانهاى قدیم،از قرن سوم هجرى تا امروز ؛یعنى بیش از هزار سال است که استان فارس از «سیبوى»ها و «ابوعلى فارسى»ها و «فیروزآبادى»ها و «بیضاوى»ها و این شخصیتهاى برجسته تا برسد به «غیاث‏الدین دشتکى» و «صدرالدین دشتکى» و «جلال‏الدین دوانى» و - که اینها هر کدامىیک داستانى دارند، هر کدامى یک کتاب حرف درباره‏ى آنها وجود دارد - پر است.

خطاست اگر تصور شود که عالمى که معروفبه فلسفه است مثلاً، این معنایش این است که فقط در رشته‏ى علوم عقلى زحمت کشیده، یااگر کتابى در تفسیر یا لغت دارد، معنایش این است که منحصر به همین بوده؛ نه، اینبروز تاریخىِ شخصیتِ اوست. والّا درباره‏ى این شخصیتها وقتى انسان مطالعه میکند،پیگیرى میکند، مى‏بیند که در خور ظرفیت زمان خود، مجموعه‏اى از معارف علمى دینى - از فقه و از حدیث و از تفسیر و از علوم عقلى و از ادبیات - در این انسانها جمع بودهاست. یک نمونه خود «ملاصدرا»ست که شهرت او به فلسفه است، اما ممشاى عملىِ او،حدیث‏شناسى او، رجال‏شناسى او و بدون تردید معرفت او به علوم نقلى در اوج است. یاهمین غیاث‏الدین دشتکى، فقیه و فیلسوف و دانشمند در رشته‏هاى مختلف علمى است. تامیرسیم به زمانهاى نزدیکِ ما؛ میرزاى شیرازى، میرزا محمدتقى شیرازى، مرحوم آشیخکاظم شیرازى، بزرگانى که هر کدامى یک اثر ماندگارى از خودشان باقى گذاشتند. اینسرزمین با استعدادى است؛ «و البلد الطّیّب یخرج نباته بإذن ربّه».

در زمان ما هم علماى بزرگى در این دیاربودند. مرحوم آشیخ بهاءالدین را من زیارت کرده بودم. مرحوم آیةاللَّه شهید دستغیبیک نمونه‏ى حقیقتاً ممتازى بود از یک عالم روحانى و رجل دینى. مرحوم آقاى آسیدنورالدین در یک وضعیت دیگر یک نمونه‏ى منحصربه‏فرد بود. مرحوم سید عبدالحسین لارى - که اگرچه اصلاً اهل فارس نیست و دزفولى است، اما بروز این شخصیت بزرگ در این استانبود - نشان‏دهنده‏ى آمادگى دینى و معنوى این استان است.

خوب، به تاریخ خیلى دل نبندیم؛ بهامروز و آینده نگاه کنیم. بحمداللَّه جلسه، جلسه‏ى بسیار خوبى است و شروع این جلسهبا تلاوت بسیار خوب و شیوا و قوىِ این جوان عزیز، بعد هم بیانات سنجیده و ممتازحضرت آقاى حائرى - مثل همیشه که بیانات سنجیده و ممتازى بحمداللَّه دارند - فضاىجلسه را معطر کرده است.

 دو رکن امنیت                                                                          

من مطلب را از همین نقطه‏اى که آقاىحائرى بیان کردند، ادامه بدهم؛ امنیت. دو رکنى که ایشان براى امنیت ذکر کردند،کاملاً درست است: اقتدار همراه با معنویت، همراه با دین. دین و معنویت هم اگرچهکارکرد اوّلى و ابتدائى‏اش خودنگهدارى است؛ اما تأثیر دین در حفظ و نگهدارىمجموعه‏ى جامعه از آن اقتدارى که رکن دیگر است، کمتر نیست. این دو وقتى با هم جمعشوند، یعنى معنویت و دست هدایت معنوى همراه با اقتدار مادى که بتواند تصرف کند،بتواند حد و مرز معین کند، بتواند امر و نهى کند و امر و نهىِ او در جامعه نافذباشد، آن چیزى است که طبق بیان ایشان - که متین هم هست - میتواند امنیت را - کهنیاز اوّلىِ بشر است - به او هدیهکند. گرسنگى قابل تحمل است، نبودن بسیارى ازخواهشهاى نفسانى براى جوامع قابل تحمل است، ناامنى قابل تحمل نیست. اگر جامعه‏اىمرفه باشد، آباد باشد، اما ناامن باشد، زندگى در او تلختر از زهر است. پس امنیت دراین حد از اهمیت است و امنیت احتیاج دارد بهمعنویت و هدایت معنوى همراه با اقتدارمادى، که امروز میتوانیم این اقتدار مادى را خلاصه کنیم در اقتدار سیاسى.

این حقیقتى است که بشدت باید ما رامضطرب کند؛ هم منِ حقیر را، هم شما را. ما باید نگران بشویم؛ چرا؟ چون جمهورىاسلامى همان الگوئى است که میتواند این دو تا را با هم داشته باشد. جمهورى اسلامىیعنى قدرت سیاسىِ اهل اسلام و اهل دین. این، جمهورى اسلامى است. یک روزى بود ما درهمین کشور، معنویت، هدایت، متفکرین برجسته، فقیهان و فیلسوفان عالى‏رتبه را داشتیم؛اما کاربرد وجود اینها بیش از همان اندازه‏اى که میتوانستند یا منبرى بروند یا بینیک جمعى سخنرانى کنند و روى آنها تأثیرى بگذارند، نبود؛ از این بیشتر نبود. امروزنظام جمهورى اسلامى بر سر پاست؛ یعنى خداى متعال این میدان امتحان و آزمایش را درمقابل ما - که داعیه‏داران هدایت معنوى هستیم - قرار داده؛ این خیلى عرصه‏ى امتحانعظیمى است. دغدغه‏اى که عرض کردم باید داشته باشیم از این جهت است که سنگینى باراین مسئولیت را حس کنیم. یک روزى روحانى بودن، طلبه بودن، درس دین خواندن به قدرِحوزه‏ى نفوذ یک روحانى مسئولیت مى‏آورد - که آن حوزه هم بسیار محدود بود - امروزدرس خواندن، طلبه شدن، مبلغ دین شدن، پرچم هدایت را در دست گرفتن، داعیه‏دارِ ترویجدین شدن، مسئولیتى دارد به عظمت مسئولیت جمهورى اسلامى، و این مسئولیت توزیع شدهاست؛ مخصوص یک کسِ خاص، یک مقام خاص نیست؛ همه مسئولیم. من مسئولیتم بیشتر است، شماممکن است مسئولیتتان کمتر باشد؛ اما همه مسئولیم.

این نگاه دغدغه ‏آمیز، ما را متوجهمیکند به اینکه امروز حوزه‏هاى دینىِ ما و مجموعه‏هاى روحانى ما به چه چیزى بایدبیشتر توجه کنند.                 
 

فهرستى ازمسئولیتهاى ما عمامه‏به ‏سرها و مسئولین روحانى
                                vakil02.jpg

       خودسازی                          
من عرض میکنم اگر یک فهرستى ازمسئولیتهاى ما عمامه ‏به ‏سرها و مسئولین روحانى - که امروز مجموعه‏ى عظیمى از بانوانعزیز ما هم وارد این میدان شده‏اند - تهیه شود، سرلوحه‏ى این فهرست عبارت است از«خودسازى». در درجه‏ى اول ما باید متوجه بشویم به خودمان و بنیه‏ى معنوى و دینىخودمان را تقویت کنیم. آن کسى که بنیه‏ى معنوى قوى دارد، میتواند بارهاى سنگین رابر دوش حمل کند. آن کسى که خودش در درون خودش دچار مشکل است، این نمیتواند بارهاىسنگین را بردارد. تقوا و پرهیزگارى و خودسازى اولین وظیفه‏ى ما معممین است. شماطلبه‏هاى جوان و فضلاى جوان خیلى این جوانى را قدر بدانید. این دلهاى پاکیزه وآلوده نشده‏ى شما امروز میتواند شخصیتى از شما بسازد که در طول زمان این چراغمعنویت در درون قلب شما روشن بماند و هیچ چیز نتواند جلوى روشنائى و درخشندگى آن رابگیرد؛ اولین درس ما این است. اولین درس ما توجه به خداست؛ تذکر حضور در محضرپروردگار است. این کار آسانى براى جوان است. دوره‏ى جوانى که میگویند باید قدربدانید، یکى از مهمترین مصادیقش این است: اجتناب از گناه، پرهیز از موارد شبهه،تذکر مستمر.

ابزارهاى تذکر را خداى متعال براى مافراهم کرده، که مهمترین ابزار تذکر ما همین نماز است. این نمازهاى پنجگانه‏اى کهخدا بر ما واجب کرده، یکى از بزرگترین نعمتهاى خدا در حق ماست. اگر نماز نبود، ماغرق غفلت میشدیم. این نماز که به عنوان یک فریضه بر ما واجب شده، ما را از وادىغفلت بیرون میکشاند. نماز را خوب خواندن، با توجه خواندن، خود در حد نصاب است براىانسان‏سازى؛ همین نماز و تلاوت قرآن و انس با قرآن.

من خوشبختانه مى‏بینم انس با قرآن در

/ 4 نظر / 297 بازدید
باران

هنوز نخوندم ولی نگاه کلی که انداختم پیش خودم گفتم عجب حالی بردن ها..! صحنه ی هیجان انگیزی باید بوده باشه. [عینک]

پلاک هشت

بنام خدا با سلام ممنون که سر زدید . وبلاگ زیبا و پرمحتوایی دارید . خوشا بحال شما که میزبان خورشید هستید . موفق و سربلند باشید . التماس دعا

علی اکبر

بابا آقا برا ما دانشجوها هم حرف های خیلی خوبی زدند تازه تلویزیون هم بیشتر پخش کرد[خنده]

رضا

کارت عالیه.................دیدن وبلاگ بنده،خالی از لطف نیست..........با تشکر