مبارزات تبلیغاتی امام زین العابدین(ع) -(۴)

نشر احکام واثار تربیتی و اخلاقی 

یکی از ابعاد مبارزه پیشوای چهارم با مظالم و مفاسد عصر خویش ،نشر احکام و تبیین مباحث تربیتی و اخلاقی بود.دانشمند بزرگ جهان تشیع ،شیخ مفید در این زمینه می نویسد :

«فقهای اهل تسنن به قدری علوم از او نقل کرده اند که به شمارش نمی گنجد ، ومواعظ ودعاها و فضائل قران و حلال و حرام به حدی از ان حضرت نقل شده است که در میان دانشمندان مشهور است ،و اگر بخواهیم انها را شرح دهیم سخن به درازا می کشد...»

نمونه ای از تعالیم تربیتی و اخلاقی که از امام چهارم به یادگار مانده ،مجموعه ای به نام «رسالة الحقوق» است که امام طی ان وظایف گوناگون انسان را چه در پیشگاه خدا و چه نسبت به خویشتن و دیگران بیان نموده است.امام این وظایف را که بالغ بر پنجاه حق است ابتدائاً به صورت اجمال و سپس به نحو تفصیل برشمرده است.(مورد توجه روشن فکرهای امروزی که خودشون را مدعی حقوق بشر می دانند.)

فهرست حقوقی که امام بیان نوده بدین شرح است:

1-    حق خدا،2-حق نفس انسان، 3-حق زبان، 4-حق گوش، 5-حق نماز، 6-حق حج، 7-حق صدقه، 8-حق حاکم، 9-حق معلم، 10-حق رعیت، 11-حق شاگردان، 12-حق زن، 13-حق برده، 14-حق مادر، 15-حق پدر،16-حق فرزند، 17-حق آزاد کننده برده، 18-حق نیکوکار، 19-حق همسایه، 20-حق رفیق، 21-حق شادکننده انسان، 22-حق بزرگ، 23-حق کوچک  و ... .

 

دستگیری از درماندگان 

یکی از ابعاد درخشان زندگی امام چهارم ،خدمات اجتماعی آن حضرت در آن عصر تاریک است.این خدمات چه درایام بحرانی وپرآشوب مدینه مانند روزهای «فاجعه حر» و چه در مواقع آرامش که نیازمندان و تهیدیتان در انتظار دست نوازشگری بودند که با لطف و کرم به سوی انان دراز شود،همچنان تا آخر عمر آن ادامه داشت. تاریخ ، نمونه های برجسته ای از این گونه خدمات آن امام را بازگو می کند:

امام چهارم هزینه زندگی صد خانواده تهیدست مدینه را عهده دار بود.

گروهی از اهل مدینه ،از غذایی که شبانه به دستشان می رسید،گذران معیشت می کردند اما آورنده غذا را نمی شناختند. 

امام (ع) می فرمودند:صدقه پنهانی آتش خشم خدارا خاموش می سازد.

 

تشکیل کانون تربیتی 

هنگام ظهور اسلام بردگی در سراسر جهان ان روز – حتی در یونان و روم- رواج داشت،وچون لغو چنین پدیده گسترده ای بیکباره مقدور نبود ،اسلام از راههی مختلفی زمینه لغو تدریجی آن را فراهم ساخت.از طرف دیگر آزادسازی بردگان را کفاره بسیاری ازگناهان وخطاها وترک واجبات قرار داد واز این رهگذر وسائل آزادی انان را فراهم ساخت. پیامبر اسلام به مسلمانان توصیه می کرد که با بردگان (همچون عضوی از خانواده)رفتار انسانی داشته باشند و دستور داد صاحبان بردگان از غذاهایی که خود می خورند و از لباسهایی که خود می پوشند به آنان بدهند.

دربررسی زندگانی  امام چهارم نیز موضوع آزادسازی بردگان به چشم می خورد ،اما دامنه و سطح این عمل به حدی وسیع است که تنها با علتهای بالا قابل توجیه نیست وبه نظر می رسد که امام چهارم در این کار انگیزه های والاتری داشته است. دقت در این زمینه نشان می دهد که امام از این اقدام نظر تربیتی و انسانی داشته است ،بدین معنا که بردگان را خریداری کرده مدتی تحت آموزش و تربیت قرار می دادو سپس آزادشان می کرد وآنان به صورت انسانهای نمونه به فعالیت فرهنگی و تربیتی می پرداختند وپس از آزادی نیز ارتباطشان با امام قطع نمی شد.

زمان می گذشت و ایام سپری می شدو امام زین العابدین همچنان به آزاد کردن بندگان مشغول بود.او هرسال وهر ماه و هر روز  به مناسبتهای مختلف این امر را تکرار می کرد تا آنجا که در شهر مدینه گروه عظیمی از بندگان و کنیزان آزادشده آن حضرت تشکیل شده بود.

از مجموع اینها می توان نتیجه گرفت که امام با این برنامه در واقع یک کانون تربیتی به وجود آورده بود.این برنامه امام ،با توجه به محدودیتهایی که اودر ارشاد وهدایت مستقیم جامعه با آن روبرو بود،بسیار در خور توجه وبررسی است.

  

/ 3 نظر / 12 بازدید
علي رضا

السلام علیک یا علي ابن الحسین سيد العابدين و قرة عين الناظرين ----------------------------- موفق باشيد.

يه نسل سومی

سلام - کيف کردم - احسنت - ميلاد حضرت رسول اعظم را تبريک ميگويم - يا حق