بيا تا وضوي خود تازه كنيم!

حضرت علي(عليه السلام) ميفرمايند: 

براي نماز پنج وضو بگير..........

 وضوي اول: وضوي قلب و پاكيزه بودن آن از مكر و خدعه و حسد و كبر و كينه و دشمني است.

وضوي دوم وضوي زبان از غيبت و دروغ وتهمت و لغو و... 

وضوي سوم وضوي اندرون از خوراك شبهه ناك و حرام.

وضوي چهارم وضوي بدن و جسد است از پوشيدن جامه هاي حرام و ممنوع

وضوي پنجم وضوي ظاهري است. 

 **************************************************** 

وضو كه براي ما هم موجب طهارت روح است و هم طهارت جسم، پاكي دل و جان ما را نيز سبب مي شود و عاملي موثر براي درك حضور در محضر باريتعالي است .

در روايات فرد دائم الوضو را مانند كسي دانسته اند كه مدام درحال عبادت است.

و همچنين مي دانيم كه با يك وضوي ساده قبل از خواب براي ما ثواب شب زنده داري را مي نويسند.........

يا مي شنويم كه وقتي از بزرگان پيرامون حضور قلب در نماز سوال مي كنند؛

ايشان دعوت به تفكر در وضو مي كنند؛ مي گويند به دعاي وضو توجه كن....(صورت را كه مي شويي بياد حضور در پيشگاه خدا باش و بدان بعضي روسفيد نزد خدا حاضر مي شوند و بعضي روسياه!!!!!!!!

دست راست را كه مي شويي به ياد افراد با ايمان و اهل يمين بيفت! كه با خوشحالي نامه عمل خود را مي نگرند و با شستن دست چپ اهل شمال را ياد كن كه نامه اعمال را با خجالت و وحشت به دست چپ دارند...) 

 بيا تا وضوي خود تازه كنيم..... وگرنه فكر نكنم كه اين آب بازيهاي ما به درد بخورد!!!!

 

 

/ 4 نظر / 21 بازدید
m43

التماس دعا

نحل

سلام. زیبا بود. حدیث زیبایی بود مخصوصا این تیکه اش: وضوي اول: وضوي قلب و پاكيزه بودن آن از مكر و خدعه و حسد و كبر و كينه و دشمني است. موفق باشید. التماس دعا یا علی

رهرو

سلام. دستتون درد نکنه، هميشه پويا و قابل استفاده. عين روحانيت شيعه در طول تاريخ.... ارادتمند

اذان

مرسی خيلی باحال بود من که لذت بردم منم منتظت می مونم